Open in new tab

Byggindustrin: Det blir inget prisras som hotar byggandet

Bostadsmarknaden verkar gå in i en lugnare fas, men det blir inget prisfall som kommer att påverka bostadsbyggandet.

Det säger Sveriges Byggindustriers chefekonom Fredrik Isaksson till Nyhetsbyrån Direkt. "Om det blir en riktig sättning i bostadspriserna kan det naturligtvis påverka byggandet, men det är inget vi räknar med. Det finns mycket som talar emot en kraftigare nedgång - ekonomin går bra och sysselsättningen utvecklas väl.

Även om vi får en mer avvaktande marknad och bostadspriserna planar ut tror jag att byggandet kommer fortsätta att vara på en relativt hög nivå", säger han. Jämför bolåneräntor – från 1,25% (extern tjänst).

Byggindustrierna spår ett något minskat bostadsbyggande nästa år till följd av hårdare regleringar och brist på arbetskraft. I sin senaste prognos räknar de med att det påbörjas bygge av 73.

500 bostäder i år, vilket sedan sjunker till 65. 300 nästa år.


Läs hela artikeln →
www.bankmarknaden.se