Bra yrken att satsa på!
Open in new tab

Fordons-, bygg- och vårdelever snabbt i jobb

Utbildning. Ungdomar som snabbt vill få jobb efter gymnasiet bör titta närmare på fordons-, bygg- eller vårdprogrammet.

Mer än hälften av eleverna som lämnade de utbildningarna våren 2014 var etablerade på arbetsmarknaden året efter. Bland eleverna på hantverks- och naturbruksprogrammen var det däremot mindre än en tredjedel som hade stadigt jobb året efter att de lämnat utbildningen, visar Skolverkets statistik.

– Det är naturligtvis olika efterfrågan på arbetskraft i olika branscher, även om många av dem har ett stort rekryteringsbehovs, säger enhetschef Torun Rudin. Goda chanser. Kullen som följts upp är den första som lämnade den "nya" gymnasieskolan efter reformen 2011, då det blev en tydligare uppdelning mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Skolverkets rapport visar att andelen yrkeselever som snabbt etablerade sig på arbetsmarknaden ökade med denna kull, från cirka 30 till 40 procent. – Det är viktigt att våga välja gymnasieutbildning efter intresse.

Vill man arbeta efter gymnasieskolan visar detta att det finns väldigt goda möjligheter att få ett jobb efter många yrkesprogram. Men det är också viktigt att få godkända betyg för det gör stor skillnad för möjligheterna, säger Torun Rudin.


Läs hela artikeln →
www.aftonbladet.se

Läs nästa artikel

Snickarna har det farligast på bygget

Läs nästa: Snickarna har det farligast på bygget