Har du rätt system?
Hantverkarens komplexa verklighet

Hantverkarens komplexa verklighet

Hej, hantverkare. Vi måste prata affärssystem. 

Nej, försök inte smita! Har du en kund som väntar? Vi förstår, du vill leverera bästa möjliga lösning på kortast möjliga tid. Det ska du fortsätta med. Men glöm inte bort administrationen! Den är också avgörande för din lönsamhet… 

Som sagt: Vi måste prata affärssystem. Det tar bara fem minuter. Vi är nämligen oroliga för att du har så mycket jobb att du inte haft tid att skaffa en optimal lösning. 

Ett system som samlar allt på fakturan 

På ett hantverksföretag är det mycket som händer i varje projekt eller order. Det är många timmar ute hos kund vid olika tillfällen. Material ska beställas. Lagar ska följas. Att du följer lagarna ska dokumenteras. Din administration behöver därför spegla hantverksjobbets komplexa verklighet! Ditt system bör vara enkelt. Med en enda inmatning ska du kunna registrera tid, material och dokumentation som sedan automatiskt sorteras in på rätt faktura, projekt och lönespecifikation. 

Har du ett sådant system? 

Priskoll ger bättre lönsamhet 

Något som särskiljer hantverksbranscherna från många andra branscher är mängden artiklar som beställs och vidarefaktureras kunden. Ditt affärssystem bör kunna hantera denna mängd, ha realtidsuppdaterade prislistor och lagerstatus, koll på dina unika rabatterbjudanden samt enkelt koppla material till faktura eller projekt. På så vis får du lägre materialkostnader och bättre lönsamhet. Och risken för att du missar att påföra beställt material på fakturan minskar. 

Har du ett sådant system? 

Branschspecifika checklistor och krav 

Alla branscher har unika krav på dokumentation och säkerhet. Du behöver därför ett affärssystem med tydliga och enkla mallar för dokumentation och checklistor kopplade till de krav som omger just din bransch. 

Har du ett sådant system? 

Överblick & kontroll 

När du samlar din – komplexa – verklighet på rätt faktura och rätt projekt får du överblick. För att vara säker på att alla delar av din verksamhet är lönsam behöver du den kontroll ett hantverksanpassat affärssystem ger. 

Har du ett sådant system? 

Välkommen till Entré Office 

Hantverksdata utvecklar och säljer affärssystem till hantverkare – det har vi gjort i mer än 45 år. Vi vet vikten av att administrativt knyta samman allt som händer på ett hantverksföretag. Det är utgångspunkten för våra system. En registrering av tid ute hos kund uppdaterar samtidigt projekt, fakturering och löneunderlag. Entré Office är vår webbaserade lösning för små och medelstora företag. Läs mer här.

Läs nästa artikel

AB Norrskydd väljer Hantverksdata

Läs nästa: AB Norrskydd väljer Hantverksdata