Dags att skola om dig?
Open in new tab

Utbilda fler elinstallatörer och VVS-montörer

Det byggs som aldrig förr men är ändå inte nog.

219 av landets 290 kommuner bedömer att de fortfarande kommer att ha underskott på bostäder om tre år. Detta drabbar hela samhället, men främst svagare grupper såsom nyanlända och unga.

Värmland är inget undantag. Det råder brist på bostäder i elva av Värmlands 16 kommuner.

Det framgår av den så kallade bostadsmarknadsenkäten, där Boverket varje år ber kommunerna att bedöma läget. Det går på tok för långsamt och det största hindret är varken regelverk eller brist på ambitioner, det handlar istället om bristen på utbildad arbetskraft.

Redan i dag råder det stor brist på olika typer av elinstallatörer och VVS-montörer – allt det som gör bostäder till hem. Enbart installationsbranschen saknar 20 000 yrkesutbildade kollegor om vi ska kunna bygga det som behövs.

Händer inget kommer vi endast att kunna bygga mellan 45 000-500 000 av de 710 000 bostäder som Boverket menar att vi behöver till 2025 på grund av brist på utbildad arbetskraft.


Läs hela artikeln →
nwt.se