Samarbete som underlättar faktureringsflödet
Ett första steg - inkassotjänst

Svea Ekonomi och Hantverksdata gör gemensam sak för hantverksbranscherna

Hantverksdata kommer att erbjuda delar av Svea Ekonomis tjänster i sina affärssystem. Ett första steg blir inkassotjänsten som kommer bredda och underlätta användandet av Entré systemen såsom de ser ut idag.

”Det här är helt i linje med våra intentioner att underlätta hantverkarens vardag. Med en integrerad inkassolösning får våra hantverksföretag bättre kontroll och smidigare hantering av sina utestående fordringar. På det sättet kan de minska eventuella kundförluster och får dessutom en säkrare likviditet, säger Mikael Viotti VD på Hantverksdata.”

Svea Ekonomi som själva har rötterna i ett entreprenörskap erbjuder idag en rad både administrativa och finansiella tjänster som gör att många små och medelstora företag kan fokusera på nya affärer och tillväxt.

”Hantverksbranscherna består till stor del av entreprenörer och entreprenörskapet är något vi verkligen brinner för. Hantverksföretagen är viktiga och det känns jättebra att kunna vara med och erbjuda tjänster som underlättar för dem. Vi är glada för förtroendet och ser fram emot ett utökat samarbete med Hantverksdata framöver, säger Lennart Ågren VD Svea Ekonomi.”